customer-buying-home-loan.jpg

מסגרות אשראי חוץ בנקאיות

זקוקים לכסף נזיל באופן מידי? האובליגו שלכם לוחץ?  אנו  נוכל יכול להשיג אותו במספר דרכים. 

 

תמיד ניתן להגדיל את מסגרת האשראי בחשבון הבנק של החברה, או לקחת הלוואה בנקאית בתנאים שהבנק מציע, לאחר מו"מ. הבעיה העיקרית עם שתי האפשרויות האלה היא שהן כרוכות בהחזרי תשלומים כבדים והן פוגעות בתזרים השוטף של העסק.

 

בנוסף, לעתים קרובות בעת שינוי המסגרת משתנים גם התנאים לרעה והריביות עולות, דבר שמהווה פגיעה כלכלית נוספת (ולעתים קרובות גם מתמשכת) בעסק.

 

לכן, כל עסק צריך לבחון את צרכיו האמיתיים, את יכולת ההחזר שלו ואת התנאים האופטימליים לגביו, ולבדוק את החלופות השונות של גיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים שקיימות לרשותו.

074-700-0004