banks-refuse-loans-buy-homes-real-estate

משכנתא למסורבים

קבלת משכנתא למסורבים בבנק באמצעות המערכת הבנקאית, תהיה אפשרית אם הלווים הם יחידים או משפחות בעלי כושר החזר גבוה, אך סורבו למשכנתא בבנק עקב היסטוריית אשראי לא תקינה בעבר.  

במקרים הבאים, לא ניתן יהיה לקבל משכנתא בנקאית:

  • מוגבלים: לקוחות מוגבלים בחשבון הבנק, נכון למועד הגשת הבקשה למשכנתא.

  • הוצל"פ: בעלי איחוד תיקים בהוצאה לפועל ו/או פשיטות רגל, שטרם קבלו צו הפטר מרשם ההוצאה לפועל.

  • בעלי תיקי הוצל"פ פתוחים בסכומים משמעותיים.

  • הכנסה פנויה נמוכה: מי שהכנסתם הפנויה אינה מאפשרת לקחת התחייבויות נוספות. (הכנסה נמוכה, או מנגד התחייבויות גדולות לטווח הבינוני, המקטינות את ההכנסה נטו). ואתם נכללי םברשימה אבל מצד שני אתם מחזיקים בנכס רשום בטאבו, כדאי שתבדקו אפשרות לנטילת משכנתא חוץ בנקאית.

משכנתא לא לוקחים לבד. הבנק הינו הוא גוף עסקי אשר מטרתו למקסם את רווחיו. נציגי המשכנתאות בבנק פועלים משיקולי רווח וישווקו לכם משכנתאות במסלולים אשר בהכרח יניבו לבנק רווח כספי גדול.
אנו בקבוצת פרימיום, מתמחים בייעוץ משכנתאות אובייקטיבי המותאם לצורכי הלקוח. אנו מחויבים ללקוחותינו בלבד.


שמנו לנו כמטרה לדאוג לעתידכם הכלכלי ולספק לכם משכנתא חסכונית, בתנאים הטובים ביותר. משכנתא המתחשבת בשינויים הצפויים בחייכם ובתקציב הנלווה אליהם.

 

לקוחותינו נהנים מליווי אישי ומקצועי לאורך כל חיי המשכנתא. תמהיל משכנתא מושכל ובחירת הגורם הלווה יכול לחסוך ללווה עד מאות אלפי שקלים. אנו נחסוך לכם זמן יקר וביורוקרטיה מעייפת ובעיקר, נחסוך לכם הרבה מאוד כסף.

074-700-0004